Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

(Yeni) Türk Ticaret Kanunu'na Göre İşletme Ortaklık Ve Şirketler

Posted 2/25/2018

Türk Ticaret Kanunu'na göre işletme ortaklık ve şirketler için tıklayınız.

Bireysel İşletmeler için tıklayınız. 

Sıradan Ortaklık için tıklayınız. 

Kollektif Şirketler için tıklayınız.

Komandit Şirketler için tıklayınız.

Limited Şirketler için tıklayınız.

Anonim Şirketler için tıklayınız.

Holdingler için tıklayınız.

Kooperatifler için tıklayınız.

Read the rest of this entry »

Finansal Tablo Analizi -Örnek Analiz

Posted 2/24/2018

İşletmelerin gelecekteki faaliyet dönemleriyle ilgili rasyonel kararların alınabilmesi ve planlama yapılabilmesi için mevcut ve geçmiş durumlarının incelenmesi gerekir. İşletmenin finansal durumunun, faaliyet sonuçlarının ve finansal yönden gelişiminin yeterli olup olmadığını saptamak ve o işletme ile ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkiler ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimler incelenmelidir. İşletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmesini değerlendirebilmek, gelişme yönlerini saptayabilmek ve o işletme ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için, finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi “Finansal Tablolar Analizini” ifade eder. Finansal tablolar analizinden beklenen sonuçların alınabilmesi için bazı koşulların oluşması gereklidir. Bu koşulların başında, analizin temelini oluşturan finansal tabloların muhasebe temel kavramlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyularak hazırlanmış olmaları gelir. Başarılı bir analizde ikinci koşul ise analistin konu ile ilgili eğitim almış olması; analiz tekniklerini iyi bilmesi, muhasebe, finans, ekonomi ve ilgili konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olması, tarafsız ve ön yargısız davranmasıdır. Finansal tablolar analizinin başlıca iki yönü vardır. Bunlardan birincisi, finansal tablo analiz tekniğine bağlı olarak yeni bir tablonun düzenlenmesi veya bir hesaplama işleminin yapılması suretiyle yeni bilgiler üretilmesi; ikincisi ise üretilen bilgilerin yorumlanmasıdır. Dolayısıyla finansal tablolar analizi, “analiz” ve “yorum” olmak üzere iki temel süreci içermektedir.

Rasyoların Dönemsel Analizi ile ilgili örnek analiz ve  rapor için tıklayınız.

Tek Dönem Analizi ile ilgili örnek analiz için tıklayınız.

Read the rest of this entry »

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursları

Posted 2/19/2018
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile verilir. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenir.

Uygulama Girişimcilik Eğitimine katılmak ve başarılı olmak Girişimcilik Destek Programı kapsamında Yeni Girişimci Desteği alınabilmesi için önşartlardan biridir. Bu kapsamda Uygulama Girişimcilik Eğitimlerine ait eğitim verecek kurum listesini ve eğitim tarihleri ile saatlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Türkiye Geneli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Listesi için tıklayınız.
 
Eğitimlerin Kapsamı ve Süresi:

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi aşağıda belirtilen dört ana modülden oluşan toplam 70 (yetmiş) saatlik sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsar.

Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat,

Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat,

Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat,

Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 20 (yirmi) saat

Bir Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde, her bir sınıf için en fazla 30 (otuz) katılımcı kabul edilebilir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.

Eğitim ana modüllerine %80 (seksen) oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır.
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sonrası Destek

Uygulama Girişimcilik Eğitiminin başarıyla tamamlanmasından sonra işletmenin açılışı yapılarak KOSGEB'e başvuruda bulunulabilir. KOSGEB'in başvuruyu uygun bulması halinde destekleme işlemi yapılmaktadır.
 
Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
 
Danışmanlık hizmeti ücretlerine ulaşmak için tıklayınız. 
 
 
Read the rest of this entry »

Share on Social Media