Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Finansal ve Mali Danışmanlık

İşletmelerimizin en basit anlatımla, yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijen kadar önemli olan sağlıklı bir finans yönetimi sistemine sahip olması gerekmektedir. Doğru bir iş alanında faaliyet gösteren işletmeler, stratejik hatalar yapmadıkları takdirde belli bir hızla büyümeye giderler. Ancak en az büyüme kadar önemli olanı kontrollü olabilmektir.Yeterli ve doğru bir mali sisteme, raporlama altyapısına, maliyet yönetimine ve etkin bir finansal yönetim anlayışına sahip olmayan işletmeler ne zaman ve nasıl bir finansal problemle karşılaşacaklarını bilemezler. Çoğu işletmelerin güzel işler yapmasına rağmen krize girmesi, maalesef bazılarının batıp yok olması sırf bu sebeptendir. Bizler sağlıklı bir yönetim sisteminin ancak sağlıklı bir finansal bilgi yönetimine sahip olmakla gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu sebeple müşterilerimizde mali sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi kapsamda Mali Danışmanlık hizmetlerimizle özel projeler şekillendiriyor ve hayata geçiriyoruz.

Finansal Amaç

Çağdaş bir işletmenin başarısı için farklı ekonomik ortam ve şartlara göre değişen gerçek varlıklara gereksinme duyulur. Bu varlıkların büyük bir bölümü makine parkı, fabrika, bürolar gibi fiziksel varlıklardır. Teknik bilgi, marka, patent, lisans ve entelektüel sermaye gibi bazı varlıklar ise fiziksel olmayan varlıklardır. Söz konusu varlıkların tümünü edinebilmek için ödeme kaçınılmazdır. Bunun için gerekli parayı işletmeler günümüzde finansal varlık olarak adlandırılan değerli kağıtların çıkarılmasıyla sağlarlar. Kağıtların değerli olmasının nedeni ise sahibine işletme varlıklarının üzerinde hak sağlamalarıdır. ...devamı için tıklayınız.

FİNANSAL TABLO ANALİZİ ( ANALİZ VE RAPOR ÖRNEKLERİ)

 

İşletmelerin gelecekteki faaliyet dönemleriyle ilgili rasyonel kararların alınabilmesi ve planlama yapılabilmesi için mevcut ve geçmiş durumlarının incelenmesi gerekir. İşletmenin finansal durumunun, faaliyet sonuçlarının ve finansal yönden gelişiminin yeterli olup olmadığını saptamak ve o işletme ile ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkiler ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimler incelenmelidir. İşletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmesini değerlendirebilmek, gelişme yönlerini saptayabilmek ve o işletme ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için, finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi “Finansal Tablolar Analizini” ifade eder. Finansal tablolar analizinden beklenen sonuçların alınabilmesi için bazı koşulların oluşması gereklidir. Bu koşulların başında, analizin temelini oluşturan finansal tabloların muhasebe temel kavramlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyularak hazırlanmış olmaları gelir. Başarılı bir analizde ikinci koşul ise analistin konu ile ilgili eğitim almış olması; analiz tekniklerini iyi bilmesi, muhasebe, finans, ekonomi ve ilgili konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olması, tarafsız ve ön yargısız davranmasıdır. Finansal tablolar analizinin başlıca iki yönü vardır. Bunlardan birincisi, finansal tablo analiz tekniğine bağlı olarak yeni bir tablonun düzenlenmesi veya bir hesaplama işleminin yapılması suretiyle yeni bilgiler üretilmesi; ikincisi ise üretilen bilgilerin yorumlanmasıdır. Dolayısıyla finansal tablolar analizi, “analiz” ve “yorum” olmak üzere iki temel süreci içermektedir.

Rasyoların Dönemsel Analizi ile ilgili örnek analiz ve  rapor için tıklayınız.

Tek Dönem Analizi ile ilgili örnek analiz için tıklayınız.

Share on Social Media