Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

İşe alım sürecinde personel adaylarının aldığı eğitim ve sahip olduğu deneyimlere bağlı olarak teknik yeterlilik,  İngilizce, genel kültür alanlarındaki yetkinlik değerlendirmeleri mülakatlarda net olarak ölçülememektedir. Mülakatlara katılan kişilerin mesleki bilgiye sahip olmaması, değerlendirmelerde kanaat kullanılması, zaman yetersizliği gibi sebepler ölçümlemeyi etkilemektedir. Aday başvuru sayısının çok olduğu personel seçimlerinde ilk eleme seviyesinde ,teknik yeterlilik önemlidir. Bu yeterlilik seviyesinin uzmanlık bazında ölçümlenerek hedeflenen nitelikteki personel adayları seçilerek , mülakat seviyesine uygun personel adayı taşınması sağlanmış olmaktadır.

Tarafımızca hazırlanmış olan personel sınav sistemi ile kurumlarda işe alım sürecinde kısa sürede aday seçimi konusunda yüksek performans sağlanmaktadır.

SİSTEM ADIMLARI:

--Sınav oluşturma

Kurum, yapacağı branş sınav sınavı ile ilgili olarak, tarih, yer, gözetmenini tanımlayarak sınavını oluşturur. Bu sınava girecek adaylar İngilizce ,genel kültür ve yetenek sınavına alınacak ise belirtilir.

-Sınava aday daveti

Personel adayları için, tanımlanmış sınav seçilir, uygun randevu saati verilir ve davet kaydı oluşturularak aday sisteme tanıtılmış olur. Sınav bilgisi , tarih, randevu saati ile birlikte, sınavda kullanacağı -kimse tarafından bilinmeyen- kullanıcı adı ve şifre bilgileri adaya mail yoluyla ve/veya sms ile gönderilir.

-Sınav

Adaylar, kurum bünyesinde ve gözetmen eşliğinde yüksek güvenlik bandında çalışan sınav sistemine, kendisine gönderilen sınav bilgileri ile giriş yapar ve sınav online başlamış olur. Uzmanlarımız tarafından titizlikle hazırlanmış branş, genel kültür, genel yetenek ve İngilizce soru havuzlarımızdan sistemin random olarak gelen sorularla personel adayına bilgisayar ortamında test uygulanır.

Soru havuzları; zorluk derecelerine göre gruplandırılmış ve bu derecelere göre puanlaması yapılmış sorulardan oluşmaktadır. Pozisyona göre zorluk dereceleri ayarlanmıştır. Aynı departmana alınacak yönetici adayı ve standart personel aynı branş soru bankasından farklı zorluk dereceli soru gruplarından random olarak gelen sorulardan teste tabi tutulmaktadır.

-Sınav Sonucu

Adaya verilen süre içinde, sınavı bitiren adaylar, aldıkları puan final ekranında görürler ve sınav tamamlanmış olur. Sınava alınan adayların sınav sonuçları liste halinde sisteme online olarak yansımaktadır. PDF ve excel ortamına aktarılan raporlarda kolon bazında filtreleme ve sıralama yapılabilmektedir.

Soru bankalarımız; tüm mühendislik alanları, tüm teknisyenlik ve teknikerlik alanları, hukuk, muhasebe, finans,  satış-pazarlama, satın alma, insan kaynakları, idari genel, denetim, lojistik alanlarında kuruma özel, sektörel ve temel bilgi bazında dereceli olarak hazırlanmaktadır.

Share on Social Media