Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Süreç İyileştirme

Kurumda yürütülen tüm faaliyet ve hizmet alanlarındaki iş akışlarında süreç analizleri yapılarak, süreçlerdeki hataların ortaya konması ve kaldırılması, süreç performans kriterlerinin tespit edilmesi, işlerin aynı standart ve düzende yürütülecek şekilde tanımlanması, birimler arası ilişkilerin tanımlı hale getirilmesi ve düzenlenmesi, kullanılan form ve doküman standartlarının oluşturulması süreçlerin tanımlı hale getirilmesi, görev ayrımlarının yapılması, çalışanların amaca uygun şekilde istihdamı, verimlilik ve etkinlik odaklı her türlü süreç iyileştirme faaliyetleri bu hizmetin temel hedefi olmaktadır.

Share on Social Media